Leerscan

Op weg naar een positief leerklimaat

Beste,

Van harte welkom op de Leerscan-bevraging! De Leerscan is een vragenlijst die het leerklimaat binnen uw organisatie in kaart brengt.

Er is sprake van een positief leerklimaat wanneer iedereen in de organisatie leren als iets aantrekkelijks of plezierigs beschouwt, of anders gezegd, wanneer de leden van de organisatie inschatten dat er meer voor- dan nadelen verbonden zijn aan de te leveren leerinspanningen.

Of het leerklimaat al dan niet als positief kan bestempeld worden, hangt dus af van de manier waarop verschillende bouwstenen van dit leerklimaat gepercipieerd worden door de mensen die een belangrijke rol spelen in dit leerklimaat, met name HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers. De Leerscan gaat dan ook de mening na van deze drie spelers binnen het leerverhaal. Klaar om het leerklimaat binnen uw organisatie onder de loep te nemen? Duidt dan hieronder uw functie aan zodat u van start kan gaan met de Leerscan!

: